JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om

[2018-10-16] Förvaltningsrätten i Uppsala

Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i mål rörande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex ambulansflygplan och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Upphandlingen annonserades ursprungligen som ett öppet förfarande. Kommunalförbundet fick endast in ett anbud, vilket bedömdes som olämpligt, och övergick därefter till ett förhandlat förfarande med anbuds­givaren utan föregående annonsering. Efter omförhandling av vissa villkor tilldelades anbudsgivaren kontraktet avseende de sex flygplanen. 

Den amerikanske flygplanstillverkaren Textron Aviation Inc. ansökte om överprövning av kommunalförbundets upphandling och begärde att upphandlingen skulle göras om. Med hänsyn till att Textron Aviation Inc. i tillräcklig utsträckning bedömdes ha intresse av att tilldelas kontrakt tog rätten upp ansökan till prövning trots kommunalförbundets invändning mot detta.

Förvaltningsrätten anser att kommunalförbundet hade rätt att övergå till det förhandlade förfarandet och att inleda förhandlingen med anbudsgivaren. Förvaltningsrätten anser dock att villkoren förhandlades om i alltför stor utsträckning.

Kommunalförbundet ställde i den ursprungliga upphandlingen krav på att flygplanen ska kunna flyga sträckan Malmö-Kiruna med viss vikt (s.k. payload 3-flygningar). Under förhandlingen eftergav kommunalförbundet detta krav. Det innebär att en betydligt vidare krets av leverantörer hade kunnat komma i fråga för att delta i upphandlingen. Förvaltningsrätten finner därför att kommunalförbundet gjort en väsentlig – och därmed otillåten – förändring av upphandlingen och att upphandlingen därför ska göras om.

Senast ändrad: 2018-10-16

För mer information kontakta:

Susanna Pohl Söderman
Rådman
018-431 63 30
susanna.pohlsoderman

Carl Martin Gölstam
Föredragande jurist
018-431 64 01
carlmartin.golstam@dom.se

Charlotte Bjerketun
Domstolshandläggare
018-431 63 08
charlotte.bjerketun@dom.se

Målnummer:

7071-17