JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Förvaltningsrätten i Uppsala

Postadress: Box 1853, 751 48 Uppsala
Besöksadress: Kungsgatan 49, 753 21 Uppsala
Tel: 018-431 63 00

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med.

Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller Migrationsverket fattat.

Ärende i förvaltningsrätten?

Appen Domstolsguiden

Ta hjälp av appen Domstolsguiden.

Sommarnotarie

Vi kommer tyvärr inte att anställa några sommarnotarier 2016.